SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Nynäshamns IF Fotboll

Bli medlem i Nynäshamns IF Fotbollsklubb
BLI MEDLEM
Välkommen till Nifen

I Nifen skapar vi fotbollsglädje på och utanför planen genom en bred och inkluderande verksamhet med fokus på barn och ungdomar.


Vår värdegrund - Glädje, Gemenskap och Respekt - ska vägleda våra aktiva ledare och spelare i hur vi beter oss mot varandra och våra motspelare. Rent spel, inkludering, mångfald och nolltolerans mot kränkningar ska vara självklara saker i föreningen.


Hos oss är alla välkomna. Är du intresserad hittar du mer information om våra lag via toppmenyn. Du hittar också kontaktuppgifter till alla våra ledare på den här sidan. 


Är du ny i föreningen?
För att träna och spela måste du registrera sig som medlem (BLI MEDLEM)


Varmt välkommen!Nya riktlinjer från STFF
2021-02-27 13:50

Hej

Det har kommit nya restriktioner som gäller från 1/3. 

Här kommer en sammanfattning från Stff;

Den 24 februari meddelade FHM att man från den 1 mars ändrar sina restriktioner. Det kommer inte att vara tillåtet att vare sig arrangera eller delta i enstaka matcher så som träningsmatcher och läger för några spelare, oavsett ålder. Detta gäller både inomhus och utomhus. Det betyder tyvärr att tänkta ”Sportlovscamper” inte kan genomföras.  

Seriepremiärerna närmar sig och vi är nu i ett kritiskt läge. Vi vill göra det vi kan för att få chansen att starta serierna som planerat.

Vi hoppas att alla följer restriktionerna på bästa sätt för att maximera chansen att få spela fulla serier under 2021.


Tänj inte på gränserna.

Det går att läsa mer på stff.se


Hälsningar

Styrelsen

Årsmöte 23 februari 2021
2021-01-26 22:01

Välkommen till Nynäshamns IF Fotbolls årsmöte den 23 februari 2021. Mötet inleds kl 19.00 via Teams. 


Anmälan till årsmötet görs via mejl till kansli@nifen.se senast 15 februari. Länk till mötet mejlas ut till alla som anmält sig, tillsammans med alla handlingar inför årsmötet. Handlingar kan också begäras ut via mejl till kansliet.


Dagordning

1.         Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.

2.         Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

3.         Fastställande av dagordningen.

4.         Val av ordförande samt sekreterare för mötet.

5.         Val av justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet samt rösträknare.

6.         Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar för det senaste verksamhetsåret.

7.         Revisorns redogörelse för styrelsens och sektionsstyrelsernas förvaltning under det senaste räkenskapsåret.

8.         Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9.         Fastställande av medlemsavgifter och nästkommande års budget.

10.     Val av:

a) Ordförande – för en tid av två år

b) Fyra (4) ledamöter i styrelsen för en tid av två år*.

c) En (1) suppleant i styrelsen med för en tid av ett år.

d) En (1) revisor jämte suppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.

e) Tre (3) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall vara sammankallande.

11.     Behandling av förslag, som väckts av styrelsen eller inlämnats till styrelsen av röstberättigad
medlem minst tre veckor innan årsmötet. Dock ska förslag om stadgeändring eller upplösning av föreningen inlämnas senast 30 dagar före mötet. 

12.     Övriga frågor.

 

*Anders Tegnerud, Christian Berntsson, Thomas Jacobsson, Per Stensveden, Gamal Hatipovic, och Johan Gillqvist valdes vid årsmötet 2020 till ledamöter för en tid av två år och sitter därför 2021 ut om inget annat meddelas

Utomhusträningar kan nu återupptas
2021-01-16 19:49

Smittskydd Stockholm har uppdaterat sina riktlinjer och föreningsledd organiserad träning utomhus är tillåtet fr o m 16 januari under förutsättning att det sker enligt Folkhälsomyndighetens råd. 


FHM föreskrifter och allmänna råd för träning

Personer födda 2004 och tidigare bör när de tränar idrott eller bedriver någon annan fritidsaktivitet

 • hålla avstånd till varandra
 • inte dela utrustning med varandra. Detta kan t.ex. gälla vattenflaskor, munskydd m.m. som kan överföra saliv.
 • när det är möjligt genomföra aktiviteten utomhus
 • undvika gemensamma omklädningsrum
 • resa till och från aktiviteten individuellt
 • utföra aktiviteten i mindre grupper (OBS - vad som menas med mindre grupp är inte definierat)

Dessa råd gäller inte personer som ägnar sig åt yrkesmässig idrott eller barn och unga födda 2005 och senare.


För information om hur respektive lag gör med träningar - kontakta våra tränare.


Nya rekommendationer i hallarna från den 14 december
2020-12-12 11:18

Folkhälsomyndigheten har i nya rekommendationer som ska gälla från den 14 december 2020 öppnat upp för att ge personer födda 2004 och tidigare möjlighet att bedriva idrottsträning. Kommunen har därför tagit fram regler för träningar i kommunens idrottshallar.

 

Följande regler för gruppen födda 2004 och tidigare:

 

 • Träningsgruppen får ej överstiga 10 personer, inklusive ledare. I de idrottshallar där det förekommer mellanvägg kan hallen delas av 2 grupper med max 10 personer inklusive ledare i varje grupp.
 • Tvätta, sprita vid ankomst till hallen, arrangerande förening svarar för att handsprit finns tillgänglig. 
 • Samling max 30 minuter innan passet börjar, ingen dusch i hallarna
 • I ishallen sker ombyte i delade rum, i övriga hallar inget ombyte i omklädningsrum
 • Inga träningar med fysiska spel
 • Det är ledarens ansvar att alla lämnar hallen fortast möjligt efter avslutat pass, om möjligt undvik kontakt med nästa grupp som ska träna.

Inga matcher, cuper eller träningssamlingar med deltagare från andra föreningar. 

Ansvaret för att rekommendationerna följs ligger alltid på den föreningen som arrangerar aktiviteten.

Specialidrotts förbunden har rekommendationer som anpassats för idrotten på sina hemsidor. 

 

Tidigare regler för personer födda 2005 och senare gäller fortsatt.

  

Varje deltagare i en aktivitet är alltid skyldig att vidta försiktigsåtgärder för att skydda sig själv och andra mot spridning av covid-19.

Det är viktigt att alltid själv tänka igenom hur man kan undvika att bli smittad och hur man kan undvika att smitta andra. Visa alltid hänsyn till dina medmänniskor.

Nya restriktioner med anledning av covid-19
2020-10-29 23:49
Med anledning av att Folkhälsomyndigheten idag har skärpt de allmänna råden kopplat till covid-19 i Region Stockholm har nedan information gått ut ifrån Stockholms Fotbollsförbund.

Nifen kommer självklart följa dessa rekommendationer som i korta drag innebär:

 

 • All tränings och tävlingsverksamhet för ungdomar födda från 2004 och äldre ställs in.
 • Träningsverksamhet för barn och unga födda 2005 och yngre kan fortsätta.
 • Det är upp till respektive tränare att ta beslut om de vill fortsätta med sitt lags träningar eller inte. 
 • Inga föräldrar får närvara vid träning inomhus och rekommendationen är som tidigare att föräldrar inte heller närvarar vid utomhusträning om det inte behövs för att stötta barnen.
 • Barnen ska komma ombytta till träning med påfylld vattenflaska – omklädningsrum får inte nyttjas.
 • Barn och vuxna med minsta symptom får inte delta vid träning.
 • Kafeterian på Kvarnängen kommer hållas stängd.

 

StFF:s information angående nya restriktioner

Idag har Folkhälsomyndigheten släppt nya restriktioner för Region Stockholm, som gäller t o m 19 november, vilket bland annat innebär att man ska avstå från att delta i exempelvis idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare. StFF har tagit beslut om att samtliga matcher, utbildningar och av StFF arrangerade samlingar under kommande helg skjuts fram med omedelbar verkan. Vår starka rekommendation är att samtliga föreningsdrivna cuper också skjuts fram med omedelbar verkan.


Region Stockholm
För den som vistas i Stockholm län finns beslut om lokala allmänna råd:

 • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
 • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.
 • Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge.

Dessa rekommendationer gäller från och med till och med 19 november. Detta har givetvis direkt påverkan på våra olika aktiviteter.


Följande gäller från nu fram till måndag 2 november:

Matcher

Samtliga matcher som arrangeras av Stockholms Fotbollförbund skjuts framåt med omedelbar verkan. Detta gäller även de tre matcher i Stockholm Cup som skulle spelats ikväll torsdag 29 oktober.


Distriktslag

Helgens samlingar för Flickor och Pojkar 2004 och 2005 ställs in.


Träningar

Vår starka rekommendation är att samtliga träningar med spelare födda 2004 och tidigare från och med ikväll ställs in.


http://www.stff.se/arkiv/2020/10/information-angaende-nya-restriktioner-/

BLI MEDLEM
Nyheter från våra lag
Flickor 2007, 08/05 18:47 
Flickor 2008, 28/04 23:31 
Flickor 2008, 29/03 09:51 
Flickor 2008, 15/03 16:12 
Pojkar 2007, 11/02 09:01 
Pojkar 2007, 11/02 09:01 
 
Följ oss på
TACK till alla våra sponsorer
Samarbetspartners