SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Nynäshamns IF Fotboll

Bli medlem i Nynäshamns IF Fotbollsklubb
BLI MEDLEM
Välkommen till Nifen

I Nifen skapar vi fotbollsglädje på och utanför planen genom en bred och inkluderande verksamhet med fokus på barn och ungdomar.


Vår värdegrund - Glädje, Gemenskap och Respekt - ska vägleda våra aktiva ledare och spelare i hur vi beter oss mot varandra och våra motspelare. Rent spel, inkludering, mångfald och nolltolerans mot kränkningar ska vara självklara saker i föreningen.


Hos oss är alla välkomna. Är du intresserad hittar du mer information om våra lag via toppmenyn. Du hittar också kontaktuppgifter till alla våra ledare på den här sidan. 


Är du ny i föreningen?
För att träna och spela måste du registrera sig som medlem (BLI MEDLEM)


Varmt välkommen!Kallelse Årsmöte
2022-01-23 21:43

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Välkommen till Nynäshamns IF Fotbolls årsmöte den 24 februari 2022. Mötet inleds kl 19.00 via Teams.

Alla handlingar inför årsmötet så som årsredovisning och verksamhetsberättelse mejlas ut till de medlemmar som anmält sig till årsmötet. Anmälan till årsmötet sker via mejl till kansli@nifen.se.

Dagordning

 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av dagordningen.
 4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
 5. Val av justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet samt rösträknare.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar för det senaste verksamhetsåret.
 7. Revisorns redogörelse för styrelsens och sektionsstyrelsernas förvaltning under det senaste räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter och nästkommande års budget.
 10. Val av:
 11. a) Fem (5) ledamöter i styrelsen för en tid av två år*.
 12. b) En (2) suppleant i styrelsen med för en tid av ett år.
 13. c) En (1) revisor jämte suppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
 14. d) Tre (3) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall vara sammankallande.
 15. Behandling av förslag, som väckts av styrelsen eller inlämnats till styrelsen av röstberättigad
  medlem minst tre veckor innan årsmötet. Dock ska förslag om stadgeändring eller upplösning av föreningen inlämnas senast 30 dagar före mötet.
 16. Övriga frågor.

 

*Marie Ekenstierna, Jenny Måhlgren och Jonas Olsson valdes vid årsmötet 2021 till ledamöter för en tid av två år och sitter därför 2022 ut om inget annat meddelas.

Vi söker ledare och spelare till parafotboll
2021-09-17 15:12

Vi söker nu ledare som har tid och engagemanget att hjäpa oss bygga vidare på vår parafotbollsverksamhet Fotboll för Alla. Ta chansen att bidra med glädje och gemensakp för barn som gillar fotboll men har behov av extra stöd.

 

Vi söker också nya spelare!

 

Läs mer här 

 

Städa Sverige
2021-09-05 20:25

10 st spelare från F08 har under 3 timmar idag (Söndag) städat tillsammans med 5 vuxna ledare/föräldrar 3 områden som vi fått tilldelat genom projektet #städasverige och #icastiftelsen. Bl.a har vi städat parkering och runt parkeringen vid sjötelegrafen, ett skogsparti nedanför utsikten samt gatumiljö från Via till Heimdal. Vi fick ihop totalt 14 säckar skräp plus en massa annat som inte fick plats i säckarna!
Bra jobbat 👏 
Städa Sverige - Idrottens miljöorganisation

Ökad spridning av covid-19
2021-09-01 20:33

Det pågår just nu en allmän smittspridning på skolorna i vår kommun som säkert inte undgått någon. Föreningen följer utvecklingen och vissa av våra lag väljer att ställa in träning om de vet att smitta förekommer i just deras lag.

Efter kontakt med StFF ( Stockholms fotbollsförbund ) idag följer vi helt deras direktiv och deras uppmaning att fortsätta verksamheten, men vara vaksamma.

Viktigt är att hålla sina barn hemma vid minsta symtom. Är de friska är de förstås välkomna på träning och match!

 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/

BLI MEDLEM
Nyheter från våra lag
Flickor 2008, 21/11 14:41 
Flickor 2008, 01/10 16:32 
Flickor 2007, 01/10 16:24 
 
Följ oss på
TACK till alla våra sponsorer
Samarbetspartners