Nu öppnar anmälan till sommarcamp, klicka här
SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Nynäshamns IF Fotboll

Årsmöte 23 februari 2021
2021-01-26 22:01

Välkommen till Nynäshamns IF Fotbolls årsmöte den 23 februari 2021. Mötet inleds kl 19.00 via Teams. 


Anmälan till årsmötet görs via mejl till kansli@nifen.se senast 15 februari. Länk till mötet mejlas ut till alla som anmält sig, tillsammans med alla handlingar inför årsmötet. Handlingar kan också begäras ut via mejl till kansliet.


Dagordning

1.         Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.

2.         Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

3.         Fastställande av dagordningen.

4.         Val av ordförande samt sekreterare för mötet.

5.         Val av justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet samt rösträknare.

6.         Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar för det senaste verksamhetsåret.

7.         Revisorns redogörelse för styrelsens och sektionsstyrelsernas förvaltning under det senaste räkenskapsåret.

8.         Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9.         Fastställande av medlemsavgifter och nästkommande års budget.

10.     Val av:

a) Ordförande – för en tid av två år

b) Fyra (4) ledamöter i styrelsen för en tid av två år*.

c) En (1) suppleant i styrelsen med för en tid av ett år.

d) En (1) revisor jämte suppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.

e) Tre (3) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall vara sammankallande.

11.     Behandling av förslag, som väckts av styrelsen eller inlämnats till styrelsen av röstberättigad
medlem minst tre veckor innan årsmötet. Dock ska förslag om stadgeändring eller upplösning av föreningen inlämnas senast 30 dagar före mötet. 

12.     Övriga frågor.

 

*Anders Tegnerud, Christian Berntsson, Thomas Jacobsson, Per Stensveden, Gamal Hatipovic, och Johan Gillqvist valdes vid årsmötet 2020 till ledamöter för en tid av två år och sitter därför 2021 ut om inget annat meddelas


Nyhetsarkiv
Kallelse årsmöte 20232023-02-12 20:04
Städa Sverige2021-09-05 20:25
Nifencupen 20212021-06-21 20:51
Nifenmixen 9 augusti2020-07-04 20:31
Nifens nya styrelse2020-03-14 22:26
 
Följ oss på
TACK till alla våra sponsorer
Samarbetspartners